2020 DOCENTLIK-TESVIK
(Only for participants from Turkey)

PCFM-2020 KONFERANSIMIZ, ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR.

En az 11 farklı ülkeden konuşmacı, araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı (şimdilik teyit edilen),
Çok uluslu (11 farklı ulus) bilim kuruluna sahip olması,
Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakemlerin ön incelemesinden geçirilerek kabul edilmesi,
Konferansımızda sunulan özet, poster, sözlü sunum, tam metinlerin elektronik olarak ISBN'li kongre kitabında yayımlanması yönleriyle PCFM-2020 KONFERANSIMIZ, ULUSLARARASI KONFERANS niteliğindedir.

Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.

Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre konferansımız uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Teşvik: 2020 Teşvik Yönetmeliği hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir konferansın teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Konferans düzenleme kurulu olarak, konferansımıza hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz çok net olarak ön görememekteyiz. Ancak, gelen mail dönütlerine göre, konferansımıza çok sayıda yurt dışından bilim insanlarının katılacağı düşünülmektedir.

Ayrıca, konferansımız uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li konferans kitabında yayınlanan özet, poster, sözlü sunum, tam metinlerinizi doçentlik başvuruları dahil tüm akademik kategorilerde kullanabilirsiniz.